Ballongsprängning

Vid en ballongsprängning sövs barnet och i ljumsken för man in två katetrar (tunna slangar). Den ena katetern förs up via en artär till aortabågen. Den andra förs upp i en ven (blodkärl där blod kommer till hjärtat) in i höger förmak, genom skiljeväggen mellan förmaken (här finns ett hål hos foster som man nu tillfälligt tar upp igen) till vänster förmak och ner i vänster kammare. Nu finns en kateter på varje sida om aortaklaffen, man har då sluppit dra en kateter genom aortaklaffen. Eftersom klaffen redan är tät, vill man undvika att täppa till den ytterligare men en kateter. Med dessa katetrar mäter man sedan trycket, en i aorta och en i kammaren. På detta sätt kan man göra en säker mätning av tryckskillnaden över klaffen, som är mer exakt än ett ultraljud. Detta kallas katetrisering.

När mätningen är gjord, bestämmer man utifrån den om man skall göra något vad man skall göra, i Hugos fall är ju en ballongsprängning bestämd och utifrån mätningen beslutas då om storleken på ballongen.

En ”metallpinne” för in och läggs genom aortaklaffen och därefter dras båda kateterna ut. En ny kateter med en ballong förs in i aortaklaffen via aorta och ballongen blåses upp med cirka 1 bar tryck (ett bil däck har ca 2 bar). Ballongen sprängs inte som man kan tro av namnet! Förhoppningsvis kan förträngningen öppnas upp på detta sätt. Efter operationen som tar ca 2-3 timmar hamnar Hugo på uppvaket, så fort han vaknar får han komma ner på avdelning 323.

Dagen därpå görs ett ultraljud och om allt är bra får han åka hem.

Innan katetriseringen var vi tvungna att göra lite tester som blodprover, EKG och röntgen

 


EKG är inte så farligt om man får sitta hos mamma


I väntan på röntgen byggde jag med lego, men det var inte så kul.

 

Naturligtvis finns det risker även vid en ballongsprängning.

  • Proppar kan bildas när man går in i ljumsken, de kan sätta sig i benet. Detta märks på at benet blir kallt eller blekt.
  • Proppar kan blidas i hjärtat. Bildas de i höger del av hjärtat märks det oftast inte eftersom proppen då åker till lungorna och löses upp där. Bildas proppen på vänster sida kan den åka till hjärnan och orsaka stor skada (stroke).

    Blodförtunnande medicin ges alltid innan katetrisering för att undvika proppar.
  • Katetern kan sticka hål på ett blodkärl, men det brukar de fixa utan att det blir några men.
  • Katetern kan sticka hål på hjärtat, om läkaren låter katetern sitta kvar i hålet och täppa till det kan en kirurg komma och öppna bröstkorgen och laga hålet. Drar läkaren ut katetern pumpas blod ut i kroppen och det kan bli omfattande skador. Hugo som är opererad en gång har ärrvävnad runt hjärtat och därför är det ingen större risk för att råka sticka hål på hjärtat.
  • Hjärtat är väldigt känsligt för beröring och när katetern är i hjärtat kan dess rytm störas. Antingen kan hjärtat skena iväg eller så kan det sakta av. Detta är ganska vanligt och oftast återgår hjärtat till att slå normalt om katetern dras ut. Ibland kan pacemaker tillfälligt behövas.
  • När katetern dras ut uppstår en blödning oh läkaren trycker alltid på såret i 10-15 minuter och lägger där efter ett tryckförband. Ibland kan blödningen bli svår att stoppa eller så kan den återkomma efteråt om barnet till exempel hostar.

Det finns alltid risker även vid katetrisering och ballongsprängning och barnet kan dö. Komplikationen är dock ovanligt cirka 85 % klarar sig helt komplikationsfritt, då räknas till exempel blåmärken i ljumsken som en komplikation.

Statistik

Alla ballongsprängningar av aortaklaffar i Sverige görs i Göteborg. De genomför cirka 10 sprängningar av den klaffen per år, vilket inte är så mycket. Anledningen till det är att i Göteborg har man valt att alltid göra öppen hjärtkirurgi som första operation. På många andra ställen i världen, t ex Toronto, görs ballongsprängning i förstahand. Kirurgi på klaffen har gjort i cirka 50 år medan ballongsprängning är relativt nytt. I Göteborg har man inte tagit steget över till ballongsprängningar som första åtgärd. Det finns inga studier av vilken av metoderna som är bäst. En av anledningarna till att man i Göteborg gör en stor operation som första val är att man då, förutom att skära upp klaffen, även kan skala på seglens tjocklek om de är för tjocka (gjordes gå Hugo). Detta går ej att göra vid en ballongsprängning. Katetrisering utförs även som en undersökning av hjärtat, utan att göra ballongsprängning. Totalt gör cirka 250 katetriseringar per år i Göteborg.
 

Framtiden

Lyckas ballongsprängningen kan resultatet bli långvarigt och ett större kirurgiskt ingrepp kan skjutas på framtiden. Hugo kommer sedan att fortsätta gå på kontroller med ultraljud för att hålla koll på när nästa operation måste ske, för en stor operation till kommer det att bli, frågan är bara när. Hugos aortaklaff kommer att behöva bytas, men man vill att han då skall vara så stor och stark som möjligt. Måste bytet ske snart så kommer inte klaffen att växa med Hugo och ytterligare ett klaffbyte måste göras. Om ballongsprängningen lyckas men klaffen blir tät igen så kommer man försöka med ytterligare ballongsprängningar för att skjuta upp operationen så länge som möjligt, helst skall man ha nått vuxen storlek. Ballongsprängningar kommer att göras vid behov så länge det går. Förr eller senare kommer de att sluta ge effekt, eller så kommer de att orsaka för stora läckage. Då är det dags för nästa stora operation.

Klaffbyte

När ballongsprängning inte längre fungerar, antigen genom att den inte öppnar klaffen tillräckligt eller att det blir för stort läckage istället, krävs ett klaffbyte.

Man kommer än en gång att öppna Hugos bröstkorg och koppla in hjärt- och lungmaskin. Aortaklaffen som är trasig tas då bort och beroende på hur gammal han är väljs operationsmetod. Har han hunnit bli ganska stor sätts det antingen in en konstgjord klaff eller en homograf (klaff från en avliden). Är Hugo fortfarande ganska liten  och kommer att växa mycket till så kommer man ta hans pulmonalisklaff och flytta till aortan. Aortaklaffen är den som jobbar hårdast och därför är det viktigt att den klaffen är så bra som möjligt. Pulmonalisklaffen är inte lika viktig så därför sätter man in en kostgjord klaff eller en homograf där istället. Operationen blir alltså ganska omfattande.